Cégtréning - professzionális tréningek
Csapatépítő tréning
Kommunikációs tréning
Időgazdálkodás tréning
Konfliktuskezelés
Üzleti kultúra
Változásmenedzsment
Tárgyalástechnika
Vezetői tréning
Multikulturális tréning
Interkulturális tréning
Prezentációs tréning
Értékesítési tréning
Panaszkezelő tréning
Kríziskommunikáció
 


Változások menedzselése


Avagy tréning a változások idejére, amely segít a sikeres vállalati változások végrehajtásában és annak széleskörű tudatos elfogadásában

Minden cég életében jöhetnek váratlan fordulatok, válságok, hirtelen és kényszerű változások, vagy szükségszerű változtatások. Ilyenkor nagyon fontos az, hogy a vezetők és felső vezetők megfelelő módon tudják kezelni a helyzetet, kézben tartani a következményeket, vagy éppen időben ráeszméljenek arra, struktúrabeli vagy stratégiai változtatás szükséges a sikeres működéshez.

A változásmenedzsment tréning nem egy egyszerű szórakozási lehetőség, kapcsolatteremtésre alkalmas délutánok sorozata, ahol a munkatársak lazíthatnak egy kicsit és jobban megismerhetik egymást. Itt a tréningek során lényegi dolgokat sajátíthatnak el a résztvevők, mint gondolati, mind gyakorlati szinten.

Ez a tréning minden esetben közép és felső vezetőknek szól. Két dimenzió teszi ki, az elméleti és gyakorlati. Előbbi olyan elméleti tudással ruházza fel a vezetőket, mely segítségével a változásokat irányítani, szervezni és tervezni tudják majd a vállalkozás keretein belül. Elemzéssel, analízissel kezdődik, itt a résztvevők a trénerrel együtt pontról pontra feltérképezik, milyen külső és belső tényezők vannak jelen a szervezet életében, és összemérik a belső erőforrásokat a külső lehetőségekkel, avagy erőforrások és képességek találkozása zajlik. A felállított eredmény alapján eldöntik, lehet-e és kell-e változtatni bármin, beleértve a stratégiát, annak opcióit is, valamint a szervezeti struktúra esetleges módosítását. Ahhoz, hogy egy sikeres és hatékony jövőkép jöhessen létre, lehetséges, hogy szükség lesz az erőforrások és üzleti folyamatok átszervezésére, egy olyan akcióterv kidolgozására, amely alkalmat ad egy kultúraváltással kapcsolatos problémamegoldásra, később annak megvalósítására. Azzal, hogy modelleken keresztül eredményes módszereket sajátíthatnak el a résztvevők, a tervezés és szervezés helyes formái kerülnek előtérbe, a világos kommunikáció és a lehetőségek helyes kihasználása, a megújulási folyamatok könnyítését érik el, a vállalati kultúra átformálásában játszanak fontos szerepet.

A dimenzió másik fele a gyakorlati rész, avagy a képessé, cselekvővé tevés. Itt játékokon és esettanulmányokon keresztül csiszolják készségeit, erősítik azokat, amelyek feltétlenül szükségesek egy nehéz helyzet vagy változtatás megoldásakor, elfogadtatásakor. A résztvevő megtanulja, hogyan tud vezetni, delegálni, segíteni és motiválni, változást elérni a munkatársakban és velük együtt sikeressé tenni a változás kimenetelét.

Pénzügyi elemzés, stakeholders és iparági és cégkultúra analízis, stratégiaválasztás, termékvizsgálat, a folyamatszervezés elsajátítása, és az erőforrások vizsgálata, allokálása, marketingfogások és kommunikálásban való előrelépés az, amit a tréning elérni kíván. Így új prezentációs technikákat, meggyőző érvelést sajátíthat el a résztvevő, azon kívül, hogy megtanulja, hogyan kell egy jó csapatot összeállítani és egyben tartani, hatékonyan működtetni, nekik megfelelő jövőképet kommunikálni, akadályokat elhárítani és tervezni, elismerni és jutalmazni, s az új szervezeti kultúrát minden szintre átvinni, erősíteni és honosítani.

A változásmenedzsment tréning felkészít a rossz eshetőségekre, személyes példákon és elméleti-gyakorlati tanuláson keresztül fejleszti a vezetői készségeket és azok helyes használatát, változások életbe való ültetését és sikerre vinni, praktikusan és hatékonyan elfogadtatni azokat- ami egy jól megszervezett és irányított vállalat eredményes működését vonja maga után.


A változásmenedzsment tréningről bővebben itt olvashat!
cégtréning, coaching, csapatépítő tréning, csapatépítés, személyiségfejlesztés, pszichodráma, személyiségismeret, krízis kommunikáció, konfliktuskezelés
Aktuális
Coaching
Csoportok
Tréningek
Módszertan
Képzés
Szakirodalom
Trénerek
Hivatkozások
Kapcsolat
Partnerek
Referenciák
Cégtréning - www.cegtrening.hu - céges tréningek, szervezetfejlesztés © 2002-2015